Vi sikrer virksomheder og organisationer indflydelse til gavn for deres forretning og medlemmer.

Vi skaber lydhørhed i det politiske system og i embedsværket, så ønsker og vurderinger får effekt hos beslutningstagerne.

Vi tilrettelægger kommunikationsforløb for virksomheder og organisationer der sikrer synlighed hos målgruppen.

Vi gennemfører analyser af interessevaretagelse og kommunikation - og vi giver forslag til forbedringer baseret på input fra interessenterne. Analyserne gennemføres gennem kvalitative interviews.

Vi håndterer mediekrisen, når pressen banker på, og alt er kaos.

Vi udarbejder pressematerialer, nyhedsbreve og årsrapporter.

Vi har et stærkt netværk i medierne og sørger for, at historierne kommer på, når de skal.

Vi står for research af nyheder og medvirker som tilrettelæggere af nyhedsindslag og reportager.

Vi tilrettelægger særlige forløb for CEO's og kommunikationschefer - herunder opbygning af netværk.

Vi foretager medietræning i vores studie, hvor vi trækker på de skarpeste journalistiske kræfter, når der skal stilles skarpt på budskaber og den professionelle præsentation.